Het ondernemerschap

Vandaag de dag wordt het MVO en het ondernemerschap nog veelvuldig als afzonderlijk van elkaar gezien worden. Volgens velen staan MVO gerelateerde activiteiten naast de bedrijfsvoering en kost het veel extra tijd en geld. Desondanks zijn er ook positieve berichten omtrent het MVO. Met name binnen het MKB wordt de positieve benadering als zeer belangrijk gezien. Vandaar dat mensen van mening zijn dat MVO als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering dient toegevoegd te worden. In dit artikel bekijken we de meest recente ontwikkelingen van het MVO vanuit andere standpunten.

De groeiende belangstelling

De afgelopen jaren is de belangstelling voor het MVO behoorlijk toegenomen. Zo zijn zowel consumenten als maatschappelijke organisaties steeds beter op de hoogte van activiteiten die zich binnen een onderneming voordoen. Dit vanwege het feit dat informatie doorgaans snel beschikbaar is in de media. Daarnaast kan ook de globalisering gezien worden als verklaring voor de groeiende belangstelling van het MVO. De globalisering leidt tot een groei van internationale relaties die worden aangegaan met bedrijven onderling. Dit wilt met regelmaat leiden tot onduidelijkheden omtrent de verantwoordelijkheid binnen de productieketen.

Ook binnen de overheid is er sprake van een toename van de belangstelling voor maatschappelijke processen. Zo spreekt de maatschappij bedrijven aan op hun inbreng bij maatschappelijke vraagstukken. Doordat deze veranderingen beschikken over een fundamenteel karakter gaat het bij MVO niet zozeer om een modegril, maar op een nieuwe manier van relaties aangaan en onderhouden. Er wordt verwacht dat het ondernemerschap in de toekomst van groot belang zal zijn bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

MVO stagnatie

Ondanks de groeiende belangstelling is er tot op zekere hoogte sprake van een stagnatie omtrent het MVO ondernemen. Dit doordat niet iedereen de juiste taken weet onder te verdelen aan het MVO. Deze onjuiste afbakening levert vooralsnog sporadisch problemen op. Bedrijven hebben moeite om overzichtelijk te krijgen wat precies wél en níet tot MVO behoren. Daarnaast hebben bedrijven doorgaans moeite met de exacte vertaling van het begrip MVO naar de actuele bedrijfsvoering.

Zo kan uit het artikel geconcludeerd worden dat er bedrijven zijn die daadwerkelijk stappen zet. Maar er zijn ook bedrijven die stagneren omtrent het opleveren van MVO.