Ontdek Cradle to Cradle!

Een term die een nieuwe blik werpt op zowel het duurzaam ondernemen als onderwerpen is Cradle to Cradle. De term is ontstaan uit een boek van William McDonough en Michael Braungart dat geschreven is in 2002. Beide schrijvers zijn experts op het gebied van MVO en schreven het volgende boek: Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. De titel van het boek beschrijft hierin al kort wat Cradle to Cradle nu precies is. Bioplaza maakt het voor je af:

“Cradle to Cradle kan gezien worden als een nieuwe manier van ontwerpen die ervoor zorgt dat men afval niet weggooit, maar juist opnieuw gebruikt. Alleen dan net op een iets wat andere manier.”

Cradle to Cradle VS. Recyclen

Waar veel mensen van mening zijn dat Cradle to Cradle en recyclen gezien kunnen worden als twee synoniemen van elkaar. Echter is er een aanzienlijk verschil tussen beide. Recyclen omvat namelijk het verwerken van afval stoffen om zodoende een nieuw product te laten ontstaan. Bij Cradle to Cradle wordt het product in de ontwerpfase al op een dusdanige manier ontwikkelt dat, zodra het product niet meer gebruikt wordt, het product direct verwerkt kan worden in een andere vorm van bruikbaar product of materiaal.

Het verschil zit hem dus met name in de vervolgstap zodra een product niet meer gebruikt wordt. Zodoende wordt er bij Cradle to Cradle actiever geanticipeerd op het afval gedeelte van een product. Wél kan recyclen gezien worden als een onderdeel van het Cradle to Cradle proces.

Compensatie van de CO2 uitstoot

Wanneer je met je onderneming wilt focussen op het MVO ondernemen is het van belang dat je klimaatneutraal wordt. Hierin is de compensatie van de CO2 uitstoot van grote waarde. Het compenseren van de CO2 uitstoot brengt echter wel een nadeel met zich mee. Er zijn namelijk geen directe voordelen aan deze compensatie verbonden. Zodoende is het echt een investering in het milieu en het imago van de onderneming. Echter kun je met jouw onderneming wel een streepje voor hebben zodra je kunt aantonen dat je nadrukkelijk bezig bent met het nemen van verantwoordelijkheid omtrent het milieu.