Thermografie

Het vastleggen van energetische onjuistheden kan gebruikt worden als belangrijk argument om gebruik te maken van thermografie bij gebouwen. Vooral de stijging van energieprijzen en de actuele Europese richtlijnen omtrent energieprestatie van gebouwen (EPC) kunnen als motivatie gebruikt worden om onderzoek op het gebied van bouwconstructies en energielekkages te doen.

De werking van een thermografische camera

Thermografie staat voor het meten van temperatuur middels een daarvoor bestemde warmtebeeld camera. Er is hierbij sprake van een contactloze methode van meten. De warmtebeeld camera werkt als het ware door middel van infraroodstraling. De camera geeft een thermisch beeld weer dat inzicht geeft in de temperatuurverdeling in het oppervlak van een voorwerp. Ieder voorwerp beschikt over een relatie tussen zowel de temperatuur en de infraroodstraling van het desbetreffende voorwerp. Deze infraroodstraling wordt door de warmtebeeld camera opgemeten. Hierna kan door middel van de infraroodstraling de temperatuur van het voorwerp berekent worden.

Infrarood wordt uitgestraald door zowel gebouwen als, technische installaties, mens en ook dier. De hoeveelheid straling hangt wordt bepaald aan de hand van de temperatuur van het voorwerp. Zoals reeds vermeld kan de straling worden gemeten door middel van een warmtebeeld camera. Deze straling wordt vervolgens geregistreerd en vastgelegd. Zodoende kan alleen de temperatuur worden opgemeten. Het is niet mogelijk om in of door voorwerpen heen te kijken.

De voordelen van thermografie

Enkele voordelen op het gebied van thermografie zijn:

  • De betrouwbaarheid
  • Relatief lage onderzoekskosten
  • Een volledig beeld van de situatie
  • De meting vindt contactloos plaats en kost zodoende weinig tijd
  • Geen onnodig productverlies. Dit omdat de inspectie tijdens bedrijf plaatsvindt

Hoe gaat in de praktijk?

Thermografie is vooral geschikt om zwakke punten inzichtelijk te krijgen. Zodoende wordt thermografie toegepast om bijvoorbeeld energielekken in de vorm van warmte, die zich in gebouwen of industriële processen, zichtbaar te krijgen.

Bespaar dankzij thermografie!

Gebouwthermografie zorgt ervoor dat, door middel van de infraroodstraling van een warmtebeeld camera, mogelijke lekkages en hotspots binnen de bouwkundige constructie van een gebouw inzichtelijk worden gemaakt. Vervolgens kan er een bruikbaar rapport worden opgesteld aan de hand van bevindingen en gegevens die zijn voortgekomen uit onder andere de warmtebeeld afbeeldingen. Zodoende krijg je de beschikking over zowel visueel als meetkundig inzicht dat bruikbaar is voor een eventuele vervolgstap.